Subsidie

De overheid kort op subsidies. Het goede nieuws is dat er in Nederland heel veel vermogensfondsen bestaan. Zij stellen jaarlijks aanzienlijke bedragen ter beschikking voor organisaties met goede plannen, waarvan de projectdoelen aansluiten met die van de betreffende fondsen.

Hebt u een goed idee dat er toe doet, maar te weinig of geen geld om het te realiseren?

Buysse Offertespecialist onderzoekt met een subsidiescan de kansrijke mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor uw project. Vervolgens begeleiden wij organisaties bij het binnenhalen van subsidies en fondsenwerving.

Voor een subsidieaanvraag is meer nodig dan een goed plan en goede contacten. Projectplannen en doelen horen concreet geformuleerd te worden. Wij vertalen uw wensen en behoeftes voor de subsidiegever en ondersteunen u bij het plan voor de korte en lange termijn. Wij ondersteunen u bij het schrijven van uw projectplan en verzorgen uw aanvragen bij fondsen en subsidieverstrekkers.

Kortom, wij nemen het werk uit handen bij tijdrovende aanvragen.

Het aanvragen van subsidies doen wij met name in de non-profit sector. Het gaat hierbij om gezondheidszorg, welzijn, vrije tijd en cultuur.

Wilt u meer informatie?


Diensten Aanbestedingen Offertes Subsidie Trainingen en coaching Anne-Marie Buysse Privacyreglement Contact